Werkwijze

Arends Ongediertebestrijding werkt bij elke aanvraag volgens de volgende stappen:

 • Inspectie
  Afhankelijk van de situatie inspecteert Arends Ongediertebestrijding de locatie op sporen
  van plaagdieren. Denk hierbij aan vraat- en/of krabsporen, ontlasting maar ook aan insecten en
   dode plaagdieren. Wanneer geen duidelijke sporen gevonden kunnen worden kan Arends Ongediertebestrijding
  tevens gebruik maken van middelen zoals infrarood camera's om plaagdieren te identificeren.

 • Determinatie
  Aan de hand van de tijdens de inspectie aangetroffen sporen wordt tijdens de determinatie
  vastgesteld welk plaagdier de door u geconstateerde overlast veroorzaakt.  Aan de hand van de determinatie
  worden, waar nodig, de juiste bestrijdingsmethode en bestrijdingsmiddelen geselecteerd.

 • Advies
  Wanneer door Arends Ongediertebestrijding is geïdentificeerd welk plaagdier de overlast veroorzaakt wordt waar mogelijk overgegaan tot het geven van een bestrijdings- en weringsadvies. Hierin wordt besproken welke maatregelen u zelf kunt treffen om de geconstateerde plaag te lijf te gaan. Arends Ongediertebestrijding kan hierbij ook voorzien in een groot assortiment bestrijdings- en weringsmiddelen.
  Blijkt het niet mogelijk om de geconstateerde plaag (volledig) zelf te verdelgen dan zal Arends Ongediertebestrijding een bestrijdingsplan opstellen om u te helpen de plaag aan te pakken.

 • Bestrijdingsplan
  Wanneer Arends Ongediertebestrijding wordt ingezet voor de bestrijding van de geconstateerde plaag
  wordt een bestrijdingsplan opgesteld. Hierin worden de door Arends Ongediertebestrijding gebruikte bestrijdingsmethoden en middelen voor uw specifieke situatie omschreven. Het bestrijdingsplan dient ervoor om voor u als klant, maar ook voor ons als bestrijdende partij duidelijk te maken welke stappen tijdens de bestrijding doorlopen zullen worden.

 • Bestrijding
  Bij de bestrijding van de geconstateerde plaag maakt Arends Ongediertebestrijding uitsluitend gebruik van voor Nederland toegelaten bestrijdingsmethoden en bestrijdingsmiddelen. Wanneer dit mogelijk is zal Arends Ongediertebestrijding kiezen voor de meest diervriendelijke bestrijdingsmethoden en middelen.